Luotettavaa kotimaista genetiikan osaamista

Miksi geenitesti kannattaa?

Geeniperimäsi ja elämäntavat muodostavat 70 prosenttia hyvinvoinnistasi. Geeniperimääsi et voi muuttaa, mutta elämäntapojasi voit.

Geenitestimme auttavat sinua ymmärtämään paremmin itseäsi ja omaa geeniperimääsi. Meidän jokaisen geeniperimässä on yksilöllisiä vahvuuksia ja heikkouksia. Omilla arkisilla valinnoillasi voit paikata geneettisiä heikkouksiasi ja vahvistaa vahvuuksiasi.

Optimaalisia geenianalyyseja ja suosituksia varten olemme valinneet ne geenit, jotka tieteellisiin tutkimuksiin perustuen vaikuttavat suoraan tai epäsuorasti tunnettuihin elimistön biologisiin prosesseihin ja sitä kautta myös elimistön toimivuuteen lisäten tai vähentäen riskiä joillekin sairauksille. Geenipaneelien suunnittelussa olemme myös keskittyneet niihin geeneihin, joiden ilmentymään voidaan vaikuttaa elämäntavoilla ja ravinnolla. Geenitestauksen rinnalle suosittelemme kliinisiä verikokeita, joiden avulla pystyt seuraamaan terveydentilasi kehitystä tehdessäsi muutoksia elämäntapoihin, ravitsemukseen tai harjoitteluun.

Analyysimme tuloksena saat konkreettisia suosituksia hyvinvointiasi tukevaan ruokavalioon, elämäntapoihin ja liikuntaan. Perustesteihimme voit valita lukuisia lisäosia, joilla voit täydentää testiraporttia vastaamaan juuri sinun omia tarpeitasi. Lisäosista löydät vastauksia mm. rasva- ja sokeriaineenvaihduntaan, lääkeainevasteisiin ja vastustuskyvyn kehittämiseen. Jos olet urheilija tai aktiiviliikkuja, analyysimme antavat sinulle vastauksia myös suorituskykysi ja harjoittelun kehittämiseen.

Käytämme geenitestauksen laboratoriotyössä luotettavia kansainvälisiä laboratoreja ja analyysimme perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin sekä ammattitaitoisen tieteellisen tiimimme osaamiseen. Kaikki geenitesteihin liittyvä informaatio säilytetään turvallisesti kotimaisissa tietokannoissa, jotka ovat palomuurien, salasanojen sekä muiden teknisten tietoturvakeinojen avulla suojattuja eikä niihin ole pääsyä ulkopuolisilla.

Hyvinvointia tukevat geenitestit

Geenitestimme kattavat tärkeimmät yleisterveyteen liittyvät osa-alueet. Saat käyttöösi selkeän ja käytännönläheisen raportin suosituksineen, joita voit toteuttaa arjessasi helposti. Ja mikä parasta, geenitestin voit tehdä missä elämäntilanteessa vaan ja eikä testiä tarvitse ottaa uudelleen. 

Hyvinvointigeenitestit

DNA Lisäosat

Geenitestin lisäosia voit ottaa DNA Terveys ja Hormonit- sekä Ihoterveystestien yhteyteen.

DNA Lisäosat

Täsmäharjoittelua geenitiedon avulla

Jos olet urheilija tai aktiivinen liikunnan harrastaja, Sport Pro geenitesti auttaa sinua ravintoon, lisäravinteisiin ja harjoitteluun liittyen. Urheilijoille ja aktiiviliikkujille suunnittelemassamme geenitestissä käydään läpi geeniperimään liittyviä riskitekijöitä, suorituskykyä ja potentiaalia, aineenvaihduntaa sekä motivaatiotekijöitä.

Saat käyttöösi selkeän ja käytännönläheisen raportin, joka sisältää analyysin ja suositukset, minkä tyyppisestä harjoittelusta saat parhaimman harjoitusvasteen. Raportti sisältää myös omalle geeniperimällesi optimaaliset ravinto- ja lisäravinnesuositukset. Mikäli olet ammattiurheilija ja tähtäät huipulle, suosittelemme siinä tapauksessa kuitenkin DNA Terveys ja Hormonit-testiämme DNA-Rasva- ja sokeriaineenvaihdunnan sekä APOE-lisäosilla.

DNA Sport

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Yhteydenottolomake
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Nordic Genex Oy (Y-tunnus 2821643-6)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Annika Kalvia
0400 538 833
annika@nordicgenex.com

Henkilörekisterin nimi

Nordic Genex Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Nordic Genex Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
annika@nordicgenex.com

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna
Tilaa testi tästä »