Geenitestejä rakkaudesta tieteeseen ja hyvään elämään

Useimmilla meistä on elämässään jokin asia, joka antaa sisältöä ja iloa arkeen ja minkä takia haluamme elää mahdollisimman pitkään ja mahdollisimman terveenä. Geeniperimämme tekee meistä sellaisia kuin olemme; Yksilöitä, joilla on heikkouksia ja vahvuuksia.

Me autamme sinua tieteellisiin tutkimuksiin perustuvilla geenitesteillämme ymmärtämään paremmin itseäsi ja omaa geeniperimääsi. Saat suosituksia hyvinvointiasi tukevaan ruokavalioon, elämäntapoihin ja liikuntaan. Jos olet urheilija, geenitestimme antavat sinulle vastauksia suorituskykysi ja harjoittelun kehittämiseen.

Geenitestimme auttavat sinua tarkastelemaan hyvinvointiasi kokonaisuutena. Meidän jokaisen geeniperimässä on yksilöllisiä vahvuuksia ja heikkouksia. Hyväkään geeniperimä ei takaa hyvää elämänlaatua, jos elämäntavat ovat huonot. Toisaalta haasteellisemmallakin geeniperimällä voi pärjätä, jos elämäntavat ovat oikeat.

Voit itse vaikuttaa hyvinvointiisi, terveyteesi ja suorituskykyysi. Autamme sinua eteenpäin ja tarjoamme geenitestien pohjalta konkreettisia suosituksia, miten voit yksilöllisillä ruokavalioon, liikuntaan ja elämäntapoihin liittyvillä valinnoilla tukea omaa hyvinvointiasi.

Ota yhteyttä

Yritys

Nordic Genex Oy on kotimainen yritys, joka perustettiin vuonna 2017. Yritys toimii
Helsingissä. Yritys tarjoaa hyvinvointia tukevia testauksia, hyvinvointipalveluja, luentoja ja
koulutuksia Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla.

Aki Karihtala
Liiketoiminnan kehitys
Hallituksen pj

Annika Kalvia
CEO
Toimitusjohtaja

Tieteellinen neuvonantajatiimi

Anne Polvi
Ihmisgenetiikan tohtori
Dosentti

Hana Zelmanova
MD, yleislääkäri

Mika Kivimäki
Lääketieteen lisensiaatti, merimieslääkäri ja akupunktiolääkäri.

Minna Sandberg
Silmätautiopin sekä solu- ja molekyyliopin dosentti
Lääketieteen tohtori, Silmäkirurgian erityispätevyys

Kirsi Vaali
Biolääketieteen tutkija, Dosentti
Allergologian ja immunologian asiantuntija

Merja Auvinen
Genomilääketieteen asiantuntija
FT, Dosentti

Marjut Sirén
Bioanalyytikko, AMK
Molekyyligenetiikka

Marja Ruuti
Laillistettu ravitsemusterapeutti
Ravitsemustieteen maisteri

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Yhteydenottolomake
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Nordic Genex Oy (Y-tunnus 2821643-6)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Annika Kalvia
0400 538 833
annika@nordicgenex.com

Henkilörekisterin nimi

Nordic Genex Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Nordic Genex Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
annika@nordicgenex.com

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna
Tilaa testi tästä »