Geeneihin et voi vaikuttaa, mutta niiden toimintaan voit!

Valmistuttuani ravintoneuvojaksi Terveysopisto Saluksesta toukokuussa 2017 olen ollut yhä kiinnostuneempi ruokavalion merkityksestä terveyden ylläpitämisessä. On selvää, että syömällä terveellisesti ja itselle sopivalla tavalla terveyttä voidaan ylläpitää ja monia sairauksia ehkäistä. Seuraamalla tiettyä punaista lankaa esimerkiksi ravinnon suhteen voidaan jo saavuttaa paljon ilman testejäkin. Lisäämällä muun muassa kasviksia, marjoja, juureksia ja hedelmiä ruokavalioon, vähentämällä valmisruokien syöntiä, vähentämällä transrasvojen eli esimerkiksi leivonnaisten ja makeisten syöntiä ja lisäämällä hyviä rasvoja kuten pähkinöitä, siemeniä ja vaikkapa oliiviöljyä ollaan jo pitkällä. Jokainen tietää edellä mainitut asiat, niin paljon niistä on puhuttu ja kirjoitettu, mutta kuinkas on yksilöllisyyden laita? Aina nimittäin se, mikä sopii minulle, ei sovi sinulle.

Kun minulle tuli mahdollisuus testata Nordic Genex Oy:n DNA SPORT ELITE –geenitestiä, en epäröinyt hetkeäkään. Vihdoin minulla olisi mahdollisuus päästä käsiksi omiin, yksilöllisiin geeneihini ja etenkin se kiinnosti, kuinka voisin tukea niiden toimintaa itse. Kun on tietoinen omista yksilöllisistä riskitekijöistä, on niihin helpompi vaikuttaa elämäntavoillaan ja ravinto valinnoillaan. Toisaalta testi kertoo myös niistä potentiaaleista, joita juuri minulla on. Tästä esimerkkinä esimerkiksi se, sopiiko minun geeneilleni paremmin kestävyysurheilu vai painoharjoittelu. Tällöin on helpompi löytää ne harjoitusmuodot, jotka tukevat juuri minun potentiaaliani parhaiten ja toisaalta välttää tarpeettomia loukkaantumisia.

Ovatko geenitestit kalliita? Entä kuinka niitä tulkitaan? Kenen kannattaisi geenitesti otattaa? Miksi geenitestit jakavat niin rajusti mielipiteitä?

Nordic Genexin DNA SPORT ELITE –testi maksaa 285 Euroa ja se on kehitetty erityisesti kilpaurheilijoiden tarpeita silmällä pitäen. Testin osa-alueita ovat riskitekijät, suorituskyky –ja potentiaalit, aineenvaihdunnan ja elämäntapojen vaikutus suoritukseen sekä harjoittelumotivaatio. Kun edellä mainitut asiat on selvitetty geenitestin avulla, pystyy urheilija yksilöllisemmin eliminoimaan riskitekijöitään, keskittymään paremmin yksilölliseen potentiaaliinsa ja muodostamaan juuri hänelle sopivan ruokavalion.

Testi on helppo tehdä kotiin lähetettävän testipakkauksen ohjeiden mukaan ja limakalvolta otettava testi lähetetään postitse Nordic Genexille. Tulokset tulevat muutaman viikon kuluttua sähköpostiin ja ne tulkitaan asiantuntijan toimesta. Toisaalta tulkinta on niin selkeässä muodossa, että sitä on helppoa lukea myös itsenäisesti. Selkokielisessä raportissa on kerrottu paljon taustatietoa geeneistä sekä jäsennelty selkeästi tulokset ja se, mitä ne tarkoittavat käytännössä. Ohjeissa on myös kerrottu tarkasti, kuinka ruokavaliota tulisi muuttaa ja mitä painottaa.

Geenitesti sopii kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita omasta geeniperimästään. Monesti olen kuullut todettavan, ettei ”geenejä voida muuttaa” tai ”minulla on geeneissä taipumus lihavuuteen, alkoholismiin yms”. Selvää on, että olet saanut syntymässäsi tietynlaisen geeniperimän. Geenien toimintaa ei voida muuttaa. Mutta geenitestistä saatujen ”henkilökohtaisten käyttöohjeiden” avulla voidaan pysyä terveenä, kun huonot geenivariaatiot eivät aktivoidu. Samaan aikaan oikeilla valinnoilla vaikutetaan myös siihen, että hyvät/suojaavat geenivariaatiot pysyvät päällä. Täytyy vain selvittää mitkä ovat juuri sinun vahvuutesi / heikkoutesi, ja se selviää tekemällä tarpeisiisi sopiva geenitesti.

Geenitestit jakavat mielipiteitä muun muassa siksi, että tulokset pelottavat. Mitä jos sieltä paljastuu jotain, mitä ei halua tietää? Mitä jos elää sen jälkeen loppuelämänsä huolehtien ja murehtien ”huonoja” geenejä? Entä jos asian kääntäisikin toisin päin? ”Mitä jos geenitestin tulokset olisivatkin kannuste parempiin elämäntapoihin”? ”Entä jos testien tulosten perusteella voi alkaa vaikuttaa entistä kohdennetummin siihen, kuinka terve on tulevaisuudessa”? ”Tai entä jos testit olisivat se viimeinen niitti sille, että jotain on tehtävä”? Kaikki riippuu siitä, kuinka asioita katsoo.

Itse koen, että geenitestit ovat erittäin hyödyllisiä ja ehdottomasti tulevaisuuden juttu. Uskon, että ne ovat äärimmäisen hyödyllisiä esimerkiksi perinteisen ravintoneuvonnan ohessa. Mitä tarkemmin ihmisestä saadaan yksilöllistä tietoa, sitä paremmin hänelle voidaan luoda esimerkiksi tarkoituksenmukainen ruokavalio. Avaan seuraavassa blogissa tarkemmin oman testini tuloksia. Paljastuiko geenitestissäni jotain yllättävää ja arvaamatonta? Entä kuinka olin ennakoinut alitajuisesti geenieni mukaista treenausta tai ruokavaliota. Moni asia oli minulle selvää, mutta muutamia kiinnostavia havaintojakin tuli…

Anu Kiiveri

Tietokirjailija, Freelancetoimittaja

Ravintoneuvoja, PT, NLP Certified practitioner

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Yhteydenottolomake
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Nordic Genex Oy (Y-tunnus 2821643-6)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Annika Kalvia
0400 538 833
annika@nordicgenex.com

Henkilörekisterin nimi

Nordic Genex Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Nordic Genex Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
annika@nordicgenex.com

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna